Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Select a Page:
More Info
Read More
SALES DE CONTROL SALES DE CONTROL SALES DE CONTROL SALES DE CONTROL SALES DE CONTROL SALES DE CONTROL

SALES DE CONTROL

L‘inquietud de constant millora i desenvolupament dels productes a oferir ens ha portat a través del procés de fabricació i instal·lació de diferents sales de control al llarg d’aquests anys, a la integració de nous sistemes de muntatge a partir de sales prefabricades de formigó armat, que permeten al client disposar de la sala de control desitjada completament integrada en un espai dinàmic, amb la possibilitat de veure el producte acabat a les nostres instal·lacions per ultimar detalls abans de ser transportada i posada a lloc.

El sistema de sales prefabricades, que prèviament ha sigut modelat i simulat en un entorn gràfic, permet a ambdues parts les facilitats i reducció de costos i emissions innecessàries de desplaçaments a l’obra i generadors elèctrics i altres fonts d’energia de baixa eficiència energètica que comporta una instal•lació modular feta a casa.

Independentment del sistema emprat i sempre segons la necessitat i exigència del client, les sales de control es dissenyen amb tres criteris principals: Facilitat de muntatge, manteniment i mínim impacte ambiental.