Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Select a Page:
More Info
Read More
SHOWS D’AIGUA SHOWS D’AIGUA SHOWS D’AIGUA SHOWS D’AIGUA SHOWS D’AIGUA SHOWS D’AIGUA SHOWS D’AIGUA SHOWS D’AIGUA SHOWS D’AIGUA SHOWS D’AIGUA

SHOWS D’AIGUA

Entenem per shows d’aigua tota actuació artística ja sigui teatral, musical, audiovisual i multimèdia que comporti una comunió amb l’aigua i les seves múltiples representacions en forma i colors.

En aquest àmbit EDL Creative Water ha col•laborat amb diverses entitats i artistes de forma pública i privada en projectes de representacions d’espectacles i esdeveniments per al públic amb finalitats d’entreteniment i oci.

La vessant més creativa de l’empresa està encantada de participar en aquest tipus de projectes, i darrerament, organitzar-ne de propis per poder recrear-se en la seva creativitat i poder interactuar amb el públic.