Image Image Image Image Image

SALES DE MÀQUINES PREFABRICADES

Des de fa més de 5 anys, EDL está construint sales de formigó prefabricades amb tots els instruments necessàris per al comandament i funcionament de Fonts Ornamentals, Interactives i altres instal·lacions relacionades amb l’aigua en la seva vertent més creativa.

Aquestes sales de formigó armat, estan preparades per al seu transport i la seva isntal·lació ja sigui soterrada o en superfície.

Les sales disposen d’una tapa de formigó armat certificada per a suportar pesos de 2.000 kg/m2 aptes per a la seva instal·lació en plaçes i espais urbans susceptibles del pas de vehicles.

Aquesta tapa disposa d’una trampilla d’entrada a la sala de màquines fabricada en acer inoxidable, completament estanca i amb un sistema d’obertura de seguretat anti vandàlic.

La sala de màquines, disposa d’una arqueta inferior per al drenatge de la mateixa i una escala amb barana per a l’entrada a l’interior de la sala.

Es poden isntal·lar els equips que requereixi el nostre client tals com armaris elèctrics, equips de tractaments d’aigua, equips per al control físic i químic de l’aigua, bombes hidràuliques, bateries per a sistemes fotovoltaics i tot allò que sigui necessàri.

Les sales son modulars de manera que si es vol ampliar l’espai, poden unirse per tal de crear sales de dimensions superiors.

Els models de les sales són:

PF1 – Longitut 1500mm, Amplada 1000mm, Alçada 1000mm

PF2 – Longitut 2450mm, Amplada 24500mm, Alçada 2006mm

PF3 – Longitut 4900mm, Amplada 2450mm, Alçada 2006mm

Per qualsevol model especial, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.