Image Image Image Image Image

PANTALLES D’AIGUA

Les nostres pantalles de projecció, poden ser utilitzades per a projeccions interiors i/o exteriors.

Depenent d’aquest factor, trobem diferents productes.

  • Pantalles d’interior

Les pantalles d’interior, donen una resolució de projecció molt alta ja que disposen de més de 4 capes d’aigua sobre les quals es pot projectar.

Aquestes pantalles són del tipus cortina, de manera que han de ser instal·lades a la part superior del receptacle d’aigua.

La referència d’aquests models és: IWS

Seguit de l’amplada desitjada en metres.

  • Pantalles d’exterior

Pel que fa a les pantalles d’exterior, disposem de dos tipus de pantalla:

La pantalla amb brolladors, específica per a projeccions on es disposi de més de 50 metres de distància entre l’espectador i la projecció.

Aquestes pantalles, tenen la particularitat que, a part de servir per a projectar imatges, poden ser utilitzades com a espectacle d’aigua o font ornamental quan no s’utilitzen com a pantalla de projecció. D’aquesta manera, s’optimitza i s’aprofita la inversió realitzada.

La referència d’aquests models és: OWJ

Seguit de l’amplada desitjada i l’alçada en metres.

L’altre tipus de pantalla, és la més coneguda i utilitzada en grans espectacles on es disposa d’un llac i es vol projectar vídeo sobre aigua.

És la cortina tipus Vano, que pot arribar a mesures de 50 metres d’amplada x 15 metres d’alçada.

La referència d’aquests models és: OWF

Seguit de l’amplada desitjada en metres.

A part d’aquests models, realitzem altres pantalles a mida segons petició del nostre client.